Alles
Een kamer in het verleden. In het najaar van 2010 verbleven vijftien proefpersonen, die allen het woord als voertuig van hun gedachten en gevoelens hanteren, een week lang in een drijvende bungalow, aangemeerd aan een onbewoond eiland in het Lauwersmeer. Vijftien schrijvers, cabaretiers, denkers en dichters werden er eenzaam opgesloten, zonder enige vorm van elektronische communicatie met de buitenwereld. Alleen De Avondenrecorder stond hen ter beschikking, waarop zij hun belevenissen en bespiegelingen inspraken.nl
Een week zonder communicatie. Werd dat als een verademing ervaren, of voelde men zich afgesneden van het echte leven? Gaf het ruimte aan iets nieuws of overheerste het ongeduld? Hoe eenzaam was het op Senneroog? Hoe werd er met verveling omgegaan? In deze geluidscollage vertellen de deelnemers wat een week in afzondering allemaal teweeg kan brengen.nl