Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
De meningen over chatten zijn zeer verdeeld. Internet zou een uiterst individualistisch medium zijn, alleen maar gericht op jezelf. Maar het elektronisch communiceren kan ook jongeren verenigen, zegt een ander. In deze documentaire van Ellen van den Berg vooral veel chatters zelf aan het woord over de invloed van chatten op hun leven.nl