Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Programmamaker Roland Vonk heeft The Sound of Music nog geen 109 keer gezien, maar wel vaak. Voor de VPRO gaat hij naar Salzburg en omgeving, waar het verhaal van de film speelt en waar alle buitenopnamen in 1964 zijn gemaakt.nl