Alles
In 'De 10 geboden' zijn grote Nederlandse regisseurs aan de slag gegaan met elk één van de tien geboden. nl
Deze documentaire is alleen te zien op www.npodoc.nl. Het gebod ‘Gij zult niet stelen’ zette regisseur Heddy Honigmann aan tot de film Privé. Daarin gaat ze op zoek naar de ‘zwarte kant’ van mensen. Ze probeert niet alleen de ‘zwarte kant’ van anderen op het spoor te komen, maar ook die van haarzelf. Van Honigmann mogen documentairemakers geen ‘mmm’ antwoorden tijdens een interview. Daarmee heeft ze Isabel Lamberti aangezet om na te denken over de aanwezigheid van de maker in haar film Voor de deur.nl