Alles
Wekelijkse programma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. nl
Wekelijks programma met documentaires en reportages over maatschappelijke onderwerpen. Deze aflevering een portret van de Belgische Chantal van der Kruis, die nauwe contacten heeft met Irak en lid is van de Nederlandse vereniging 'Vrienden van Irak'. Ze onderhoudt warme banden met de ministers van het land en mocht zelfs een keer op het verjaardagsfeestje van de Iraakse leider Sadam Hoessein komen. Van der Kruis reist zo'n drie keer per maand naar Irak om verschillende mensen wegwijs te maken. Vooral zakenlieden uit het westen zijn nu zeer actief in Irak om schaduwcontracten af te sluiten voor het geval dat het embargo afloopt. Vraaggesprekken met Van der Kruis, onder meer telefonisch vanuit Irak, over de politieke en economische situatie in Irak, het boek dat ze over Irak aan het schrijven is, haar fascinatie voor Irak, de negatieve westerse beeldvorming van Irak, haar acties voor de opheffing van het embargo dat de VN na de golfoorlog heeft ingesteld, het negatieve rapport dat Max van der Stoel, Hoge commissaris voor Nationale Minderheden bij de CVSE, heeft geschreven over de mensenrechtensituatie in Irak en de rijkdom van Sadam Hoessein. Het programma bevat verder vraaggesprekken met: - de vice-voorzitter van de Nederlandse Iraakse Kring over de kwalijke gevolgen van het VN-embargo voor het Iraakse volk en de huidige politieke en mensenrechtensituatie in het land; - voorzitter Remco Zeever (?) van de Nederlandse Iraakse Kring over de huidige politieke situatie in Irak en de pogingen van zijn vereniging om het embargo tegen Irak op te heffen; - Max van der Stoel, Hoge commissaris voor Nationale Minderheden bij de CVSE (telefonisch), over de huidige mensenrechtensituatie in Irak waarin hij reageert op de veronderstelling dat Irak probeert de westerse beeldvorming van het land in positieve zin te beïnvloeden. Geïllustreerd met een HA-fragment.nl