Alles
Wekelijkse programma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. nl
Wekenlijks programma met documentaires en reportages over maatschappelkijke onderwerpen. In deze aflevering een portret van de uitgetreden pater Gerrit Poels, die sinds 1969 met zuster Angelique samenwoont en de oprichter is van een aanloophuis voor daklozen in Tilburg. In 1990 ging de ex-pater met de VUT. Het tehuis bestaat nog steeds, maar is inmiddels als erkende instelling afhankelijk van regelgeving en subsidies. 's Avonds rijdt hij op de fiets langs de bakkers in Tilburg, waar hij het overgebleven brood krijgt dat hij 's nachts rondbrengt bij de armen in Tilburgse achterstandswijken. Vraaggesprekken met Poels. Gespreksonderwerpen zijn: zijn verleden als docent op een priesteropleidng en vervolgens op een opleiding voor kleuterleidsters; de omwenteling in denken en de twijfel aan de waarden van het geloof die de studentenrevolutie in 1968 en 1969 bij hem veroorzaakte; hoe hij ertoe gekomen is hulpbehoevenden onderdak te bieden; de extreme situaties in de begintijd toen hij vaak teveel mensen in huis nam; het contrast tussen deze manier van leven en het kloosterleven; zijn kritiek op de sociale wetgeving en op de hulp aan daklozen en andere hulpbehoevenden, die afstandelijk en bureaucratisch is geworden; de naamsverandering van Huize Poels. De verslaggever gaat een nacht met Poels mee bij het ophalen en rondbrengen van brood, waarbij Poels commentaar geeft op zijn aanpak, de gewenstheid en de noodzaak van deze activiteit.nl