Alles
Wekelijkse programma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. nl
Documentaire over de voormalige deserteur en Indonesische mensenrechtenactivist Poncke Princen. Een vraaggesprek met Poncke Princen in Indonesie, tydens de viering op 17 augustus 1995 van 50 jaar onafhankelykheid, afgewisseld met fragmenten uit een vraaggesprek met zyn broer Kees. Aan de orde komen: Ponckes gevangenschap onder de Duitsers, tydens de Tweede Wereldoorlog; zyn plotselinge vertrek met de stoottroepen naar Indonesie; de ontmoeting van de broers, toen ook Kees in Nederlands-Indie gelegerd werd: "...we hebben ons walgelyk aangesteld, dat we allebei dachten: is dat myn broer?"; Ponckes desertie en bekering tot de islam in de stryd tegen de "ongelovige honden"; zyn teleurstelling over het egoisme, dat by het volk waarvoor hy gevochten had net zo groot bleek; de gespannen relatie tussen activist Poncke en de Indonesische regering; de door Kees doorziene plannen om zyn broer uit de weg te ruimen en Ponckes verhouding tot de Nederlandse oorlogsveteranen. Bevat historische geluidsfragmenten en de voordracht van een gedicht door Poncke Princen.nl