Alles
Wekelijkse programma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. nl
Eerste deel van een tweeluik over de armoede in Suriname. In deze aflevering staat het dagelyks leven in de kindertehuizen centraal. Verslaggeefster brengt een bezoek aan twee verschillende huizen, het redelyk functionerende 'Samuel', dat plaats biedt aan vyfendertig kinderen en dat dertig jaar geleden werd opgericht door de uit Nederland afkomstige Lammy Krol ("Ons hart zegt altjd konden we maar meer doen") en ze bezoekt de eenenzestigjarige mevrouw Campagne die in haar eentje de zorg heeft voor drieenzeventig kinderen. Beide tehuizen zyn in hoge mate afhankelyk van giften uit o.a. Nederland.nl