Alles
Wekelijkse programma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. nl
Serie documentaires en praatprogramma's over maatschappelijke onderwerpen. Deze aflevering een portret van een gezin dat verbeten vecht voor de genezing van een autistisch kind. Na Wouters geboorte werd al snel duidelijk dat er iets mis was. Hij reageerde niet zoals de meeste kinderen en wendde zich af van zijn ouders. Na jaren kreeg Wouters probleem een naam: autisme. Hij is nu zestien jaar en leeft in zijn eigen wereld. Zijn moeder hoopt hem met een nieuwe methode wakker te kunnen schudden en contact met hem te krijgen. Dit betekent wel dat alles in huis ten dienste moet staan van Wouter. Het uiterste wordt gevraagd van zijn broertjes en een heel leger van vrijwilligers is ingeroosterd voor therapiesessies aan huis. Vraaggesprekken met zijn ouders, zijn broer Lucas en met Henk, de nieuwe echtgenote van Wouters moeder. Gespreksonderwerpen zijn: de autistische kenmerken die zich al kort na Wouters geboorte openbaarden, maar die destijds niet als zodanig werden onderkent; het onbegrip van de omgeving voor de vertwijfeling van de moeder over de gezondheid van Wouter; het verschil tussen Wouter als baby en zijn twee jaar jongere broer Lucas, waardoor zijn moeder zich ervan bewust werd dat er echt iets mis was met hem; de reactie van zijn vader; de vereenzaming van Wouter als kleuter als gevolg van het onbegrip van zijn leeftijdsgenootjes; de uiteindelijke diagnose dat Wouter autistisch was, waarna hij werd opgenomen in een psychiatrische instelling; de scheiding tussen de ouders van Wouter, die mede een gevolg was van de druk die Wouter op hun relatie legde; de huidige autistische kenmerken van Wouter; de eerste kennismaking tussen Wouter en zijn stiefvader Henk; de thuiskomst van Wouter na een jarenlange interne psychiatrische behandeling; het doel en de opzet van de 'Sunrise-methode', een Amerikaanse behandelmethode die in de thuissituatie plaatsvindt en waarin een autist wordt gestimuleerd om contact te maken met zijn omgeving; de invloed van het zeer intensieve behandelingsprogramma op de overige gezinsleden; de tweeslachtige reactie van Lucas op de thuiskomst van Wouter; de irritaties die Wouter af en toe bij Henk oproept; de verwachtingen van de behandelingsmethode; de waardering die zijn moeder heeft voor de positieve opstelling van Henk. Bevat tevens vraaggesprekken met Wouter waarin hij ingaat op de voor- en nadelen van zijn autistische stoornis en op de reactie van de overige gezinsleden op het zware behandelingsprogramma. Verder geeft hij een uiteenzetting van zijn favoriete TV-serie Vipers en zijn favoriete popzangeres Britney Spears. Bevat tevens een fragment van een therapiesessie in de 'playroom', een afzonderlijke prikkelarme-ruimte, waarbij Wouter gestimuleerd wordt om zich te concentreren op zijn gesprekspartner en contact te maken met haar.nl