Alles
Wekelijkse programma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. nl
Wekelijks programma met documentaires en reportages over maatschappelijke onderwerpen. In deze aflevering een portret van twee gezinnen die volledig ontwricht zijn doordat hun dochters, Diana en Annemiek tijdens een psychiatrische behandeling te horen hebben gekregen dat ze door hun vader seksueel zijn misbruikt. Zelf konden zij zich dit niet herinneren, maar ze confronteerden wel hun vader ermee. Dit leidde tot een dusdanig wantrouwen van beide kanten dat contact niet meer mogelijk was. Vraaggesprekken met de ouders van Diana en van Annemiek. Gespreksonderwerpen zijn: de verwijten die de ouders van hun dochter kregen en hun boosheid daarover; de gevolgen in sociaal opzicht; de ongefundeerde veronderstelling van de therapeut dat de moeder van Diana waarschijnlijk ook misbruikt zou zijn; de overweging van beide ouderparen om een rechtszaak aan te spannen tegen de behandelaars en hun redenen om hiervan af te zien; het besef van hun tekortkomingen in de opvoeding van hun kinderen; de angst om nog kinderen aan te raken; de gevolgen die de situatie op hun leven heeft; hun zelfmoordgedachten en hun gevoelens ten opzichte van hun dochters nu. Het programma bevat verder twee korte telefonische vraaggesprekken met Diana, Annemiek en de oma van Diana, en fragmenten van een therapiesessie van de therapeut van Annemiek, Dhr. Van Orshoven (?).nl