Alles
Wekelijkse programma met daarin één radiodocumentaire over een maatschappelijk onderwerp. nl
Serie documentaires en praatprogramma's over maatschappelijke onderwerpen. Deze aflevering een reconstructie van de Molukse treinkaping bij Wijster in 1975, die dertien dagen duurde en waarbij drie gijzelaars werden doodgeschoten. Vraaggesprek met gijzelaar Hans Prins, die zich per toeval in de trein bevond omdat hij een eerdere trein had gemist. Gespreksonderwerpen zijn: de toeval waarmee hij zich in de bewuste trein bevond, omdat hij bloedmonsters moest wegbrengen naar een laboratorium; de onrustgevoelens die hem troffen, toen hij op het station van Assen 'Ambonezen' zag staan met grote Sinterklaaspakketten; het begin van de kaping; zijn houding ten tijde van de kaping, waarbij hij de kapers in de waan liet dat hij arts was; de eisen van de kapers; de omstandigheden waaronder de tweede gijzelaar werd geëxecuteerd; de reacties van de overige gijzelaars op de executie; de houding van de kapers ten aanzien van de gijzelaars; het verloop van de kaping, waaruit bleek dat de zaak uit de hand liep; zijn verbolgenheid over de houding van de regering, waarbij hij de overheid verwijt dat ze de dood van de derde gijzelaar heeft uitgelokt; de omstandigheden waaronder de derde gijzelaar werd geëxecuteerd; zijn keuze om weer naar de trein terug te keren, nadat hij geholpen had om een gewonde kaper en gijzelaar naar buiten te brengen; de verbazing van de kapers over zijn terugkeer, waarna de sfeer in de trein in positieve zin veranderde; het moment waarop duidelijk werd dat de kaping ten einde liep; het afscheid van de kapers; zijn ontmoetingen met de kapers tijdens hun gevangschap; de wijze waarop de kaping in positieve en negatieve zin zijn leven heeft beïnvloed. Vraaggesprek, onder meer tijdens een rondgang door het Moluks Historisch Museum, met de Molukse treinkaper Cornelis Thenu, die ten tijde van de kaping achttien jaar oud was. Gespreksonderwerpen zijn: zijn bezoeken aan het Moluks Historisch Museum vanwege het onderzoek voor zijn boeken; zijn gelukkige jeugd in kamp Westerbork, waar hij werd geboren; zijn bewustwording van zijn Molukse identiteit; de voorbereidingen voor en vanzelfsprekendheid van de treinkaping, die bedoeld was om aandacht te krijgen voor de Molukse zaak; het verloop van de kaping; de executie van de derde gijzelaar, die hijzelf verrichtte; de rol die Molukse onderhandelaren hebben gespeeld bij de overgave van de kapers; de gevangenisstraf die hij voor zijn deelname aan de kaping heeft uitgezeten; de politieke status die de kapers binnen de gevangenis hadden; zijn relatie met zijn ex-vriendin, die hij ontmoette ten tijde van zijn gevangenschap; de reden waarom de relatie is stuk gelopen; zijn huidige overtuiging dat de strijd voor de Molukse zaak op de Zuid-Molukken zelf moet worden gestreden. Bevat tevens een vraaggesprek met Thenu's ex-vriendin over haar ontmoeting en relatie met Cornelis en de belangrijke rol die de Molukse zaak in Thenu's leven speelt. Omlijst met HA-fragmenten en met voordrachten door Thenu uit een boek dat hij over zijn leven en de treinkaping heeft geschreven.nl