Alles
Cyber Bully laat met fragmenten uit tv-nieuwsprogramma's, gesprekken met deskundigen, ouders en slachtoffers zien hoe cyber-pesten werkt en hoe de anonimiteit van dit soort pesten er toe leidt dat mensen zich steeds extremer gedragen. nl