Alles
In de jaren '60 en '70 heeft Transworld Radio korte radioprogramma’s met toespraakjes van Corrie ten Boom uitgezonden. In de afgelopen jaren heeft de Evangelische Omroep deze radiopraatjes herhaald.nl
Corrie ten Boom toont in haar radiopraatje hoe je Gods wil kunt leren kennen en Zijn stem leren verstaan. De muziek in de uitzending komt van de cd "the bootleg sessions" van Ruston Kelly en het nummer dat hij zingt heet "Jesus Christ". Een lang citaat van de scheurkalender van Teresia van Avilla: Genees mij Heer: O mijn ziel! Prijs immer zo'n grote God. Hoe kan men zich tegen Hem verzetten? O, wat is de grootheid van de gunst nadelig voor de ondankbaren! Genees hen, mijn God! O mensenkinderen, hoelang nog blijven jullie verstokt van hart, bijzonder tegenover deze zo vredevolle Jezus? Wat is dit toch? Kan onze slechtheid het soms uithouden tegenover Hem? U hebt onze ijdele vreugden betaald met erg wrede kwellingen en geselingen. De blinddoek, op uw goddelijke ogen geplaatst, heeft mij genezen van mijn blindheid. De zo wrede doornenkroon verlost mij van mijn ijdelheid. (Uit "Tot U spreekt mijn hart)nl