Alles
In College Tour interviewt Twan Huys samen met studenten prominente personen. Schooltv heeft een aantal afleveringen bewerkt tot korte video's voor economie, maatschappijleer en CKV. nl
Vak: maatschappijleer. Lodewijk Asscher is als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet alleen verantwoordelijk voor de goede verhoudingen tussen werkgevers en werknemers; ook integratie zit in zijn portefeuille. Als wethouder in Amsterdam maakte Asscher zich eerder hard voor beter onderwijs voor kinderen met een taalachterstand. Ook stond hij aan de basis van de metamorfose van de Amsterdamse rosse buurt tot een gebied waar prostitutie wordt teruggedrongen en kunst en cultuur de ruimte krijgen. Na het vertrek van Job Cohen was Asscher korte tijd waarnemend burgemeester van de hoofdstad.nl