Alles

Capitulatiespeech Japanse keizer Hirohito: de Gyokuon Housou