Alles
Het programma Buitenbeentjes geeft informatie over de aard, de oorzaken en de behandeling van zes veelvoorkomende, vaak ernstige psychische aandoeningen bij kinderen en jongeren. Het gaat om portretten van kinderen en ouders die problemen hebben. Samen met de hulpverlening zoeken zij een manier om de situatie hanteerbaar te maken en te houden.nl
Sjef is zeven jaar en heeft een milde vorm van autisme. Hij heeft moeite de buitenwereld te begrijpen en is daarom snel driftig en overstuur.nl