Alles
Brugklas is een scripted-reality jeugdserie, waarin een vaste groep leerlingen gevolgd wordt tijdens het eerste jaar van de middelbare school.nl
-Leraar pesten. Lerares Span heeft het moeilijk op school. Bijna elke tekenles loopt uit op chaos. -De conrector. Eva heeft in de stad Fiens moeder (conrector De Wilde) gezien, met een andere vrouw.nl