Alles
Brugklas is een scripted-reality jeugdserie, waarin een vaste groep leerlingen gevolgd wordt tijdens het eerste jaar van de middelbare school.nl
Lerares Span heeft het moeilijk op school. Bijna elke tekenles loopt uit op een chaos. * Eva heeft in de stad Fiens moeder (conrector De Wilde) gezien, met een andere vrouw.nl