Alles
Broeikaswereld is een weergave van onderzoeksresultaten naar klimaatverandering miljoenen jaren geleden.nl
Marc Cornelissen vertelt over de broeikaswereld van 55 miljoen jaar geleden. Professor Wener von Boring legt uit hoe kennis van het geologische verleden inzicht geeft in de klimaatscenario's.nl