Alles
Noot: Deze serie bestaat als bundeling van 128 clips die zonder deze serie los zouden zijn in POMS. Daarnaast staan er 30 afleveringen in die dubbel bestaan maar welke niet gedelete kunnen worden. Deze zijn allemaal op offline gezet en staan er ook in zodat ze niet los staan. Frank Nauta NTR 7-11-2013nl
Vorige week won onderzoekster Cristianne Rijcken van de Universiteit Utrecht de Simon Stevin Gezelprijs voor technologisch toptalent. Ze gebruikte bij haar promotieonderzoek kennis uit de chemie, fysica, biologie en farmacie om biologisch afbreekbare nanobolletjes te ontwikkelen. Deze nanodeeltjes kunnen gericht en gereguleerd geneesmiddelen afgeven.nl