Alles
Boekenprogramma waarin wisselende gasten worden ontvangen. Gesprekken met hen over boeken, discussies naar aanleiding van boeken of interviews met auteurs.nl
De laatste 20 jaar is er veel veranderd in filosofisch Nederland. Ooit was wijsbegeerte in de lage landen vooral een academische bezigheid. Nu is dat wel anders. Filosofen verschijnen met regelmaat in de media om hun mening te geven over actuele kwesties. Frank en Maarten Meester, zelf publieksfilosofen, beschrijven in het boek ‘Meesters in het hier en nu’ de ontwikkeling van de publieksfilosofie in Nederland. Wim Brands praat met de twee broers over het nut van filosofie en over de manier waarop dat aan de man wordt gebracht.nl