Alles
Boekenprogramma waarin wisselende gasten worden ontvangen. Gesprekken met hen over boeken, discussies naar aanleiding van boeken of interviews met auteurs.nl
Bioloog Frans de Waal betuigt in zijn boek 'Een tijd voor empathie' dat empathie, het instinct om te zorgen en te voeden, een zeer oude verworvenheid is die belangrijk is dan 'het recht van de sterkste'. nl