Alles
Boekenprogramma waarin wisselende gasten worden ontvangen. Gesprekken met hen over boeken, discussies naar aanleiding van boeken of interviews met auteurs.nl
Van Breytenbach verscheen de bundeling Intieme vreemde. Een schrijfboek. Hierin gaat hij op zoek naar de uitwerking die woorden kunnen hebben op de werkelijkheid. Ook in het interview gaat hij nader in op de taal als bevragingsproces en de verkrachting van de ethiek van het geheugen.nl