Alles
Drieluik over filosofen en het boeddhisme. Documentaires over de raakvlakken tussen de westerse en oosterse filosofie. Wat zijn de dingen die we als westerlingen van het boeddhisme kunnen leren? Leidt een confrontatie tussen westers en boeddhistisch denken op den duur tot een verandering van het westerse perspectief? In hoeverre zijn we überhaupt in staat om ons dit heel andere denken en beleven eigen te maken en in hoeverre is onze blik gekleurd door oriëntalisme? Deel.1 : Wie ben ik? Deel 2: Kind van de verlichting Deel 3: Lege liefdenl
Serie documentaires over de raakvlakken tussen de westerse en oosterse filosofie. Jan Bor gaat met Bruno Nagel in dialoog hoe er op verschillende manieren in het Westen en het Oosten gedacht wordt over het Zelf.nl