Alles
Bio-Bits: de maakbare mens.nl
Aan de orde komen de aansluiting van een cochleair implantaat bij een doof meisje en een fiets voor mensen die door een dwarslaesie hun benen niet meer kunnen gebruiken.nl