Alles

Bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan de vliegtuigfabriek Aviolanda