Alles
Portret. De natuurkundige B. Alan Wallace probeert een brug te slaan tussen het 2500 jaar oude boeddhistische gedachtegoed en de moderne natuurkunde, neurologie en psychologie. De kernvraag in zijn werk is of ons bewustzijn net zo concreet aanwezig is als tijd en ruimte. Wanneer dat aantoonbaar zou zijn, zouden we onszelf niet langer zien als geïsoleerde eenheden, gescheiden van onze omgeving, maar als delen van een geheel, verbonden met alles. Wallace heeft een doctoraat in vergelijkende godsdienstwetenschap en is voormalig boeddhistisch monnik en kluizenaar. Nu is hij een dharmaleraar die wereldwijd lesgeeft. In zijn visie zijn oosterse en westerse religies integraal en tijdloos verbonden met het gehele universum. Hij begeleidt een groep tijdens een acht weken durende retraite in Thailand.nl
De natuurkundige B. Alan Wallace probeert een brug te slaan tussen het 2500 jaar oude boeddhistische gedachtegoed en de moderne natuurkunde, neurologie en psychologie.nl