Alles
Een spiritueel gesprek dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit dezelfde kerk.nl
met Betty Edens. Ze kan niet zonder haar geloof en haar diensten aan naasten. Daarom denkt, gelooft en doet ze diaconaal, daarom geeft ze op praktische wijze gestalte aan haar geloof. Ze was betrokken bij de oprichting van de voedselbank in Sneek, is voorzitter van de werkgroep diaconie, is betrokken bij ziekenbezoek en rouwgroepen. Ze luistert naar de verhalen van nabestaanden, ziet de ontroering van ouderen bij de ziekenzalving, zet zelf de bloemen in de kerk op een mooie plek en ze wil er zijn voor mensen die aan alles tekort hebben.nl