Alles
Omrop Fryslân hat in tal berneprogramma's. Bear Boeloe, Tomke, Fratsen en fansels Tomketiid.nl
Tomke: Wa is de mol? Yana Yu en Tomke boartsje op de nije glydsbaan en ha gjin each foar Romke. Dan sjocht Romke in bult dy't beweecht. No moat er de kop der efkes goed byhâlde want dit doocht...nl