Alles
Wisselende onderwerpen door wisselende makers.nl
Vlakbij de duinenkust in de kop van Noord Holland woonden, werkten en logeerden honderden schrijvers en dichters. Een ‘bezield’ gebied dat inspirerend werkt. Bij uitgeverij Conserve in Schoorl verschenen de laatste jaren ondermeer de volgende titels: ‘Hier scheen ’t geluk bereikbaar’; schrijvers over Bergen en ‘Hier schijnt de zon’; schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin.nl