Alles
De Stichting Zendtijd voor Kerken (ZvK) wil door het uitzenden van met name kerkdiensten en samenkomsten via radio en televisie in dienst staan van de kerken. De ZvK zendt uit namens De Christelijke Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland, De Nederlands Gereformeerde Kerken, De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en Stichting Zendtijd Evangelische Gemeenten.nl
Thema: Leef! want Jezus komt weer. Voorganger: Ds. J.H. Smit. Liturgie: Welkom en votum. Vredegroet. Samenzang: Psalm 98: 1, 3. Gebed door ds. Jelle Drijfhout. Schriftlezing: Psalm 98, voorgelezen door Sandra Bodewitz. Samenzang: Your are Holy. Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13. Samenzang: Gezang 296: 1, 2 (LvdK). Woordbediening. Geloofsbelijdenis: Heer U bent mijn leven. Dankgebed. Samenzang: Lied 580 (Opw.). Zegen/samenzang: Vrede van God. De liederen worden gezongen uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK) en uit de Opwekkingsbundel (Opw.).nl