Alles
De politieke geschiedenis van ons land vanaf het eind van de Republiek (1775) tot 2000 door Peter Faber op inzichtelijke wijze gepresenteerd.nl
Politieke partijen komen op aan het eind van de negentiende eeuw. Ze zijn gebaseerd op het socialisme, liberalisme en de christen-democratie. Na de Tweede Wereldoorlog vertonen de zuilen steeds meer barsten.nl