Zembla2 carousel missed 1444720603

Werkgevers lijken tegenwoordig weinig interesse te hebben in 50-plussers. In ZEMBLA (VARA) Voor jou tien jongeren wordt uitgezocht hoe dat komt.

Werkgevers blijken 50-plussers niet sexy, te duur, te traag, vaak ziek en niet vitaal te vinden. Waarom werkgevers liever geen werknemers van boven de vijftig willen, is woensdag op NPO 2 te zien in ZEMBLA.

Slecht imago
Meer dan 40% van de langdurig werklozen is nu ouder dan vijftig jaar, een structureel probleem volgens het Centraal Planbureau. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft miljoenen euro’s uit om werkgevers ervan te overtuigen dat het aannemen van 50-plussers werkt voor een bedrijf. In de praktijk blijken bedrijven dat toch niet te doen. In deze aflevering wordt onderzocht waarom het slechte imago van de 50-plus werknemer zo hardnekkig is en waarop het is gebaseerd.

Eigen verantwoordelijkheid
Er zijn werkgevers die vinden dat werknemers een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich te scholen. Ook zouden ze niet te lang in dezelfde baan bij dezelfde werkgever moeten blijven zitten. Werkgevers doen er zelf echter weinig aan om oudere werknemers met plezier tot hun pensioen te laten doorwerken. Toch wordt wel verwacht dat werknemers tot 67-jarige leeftijd doorgaan. Wat moet er veranderen in het beeld dat er bestaat van 50+-werknemers?

Zembla, woensdag 14 oktober 2015, 20.25 uur, VARA, NPO 2


Nieuwsuur: Wat is de oplossing voor werkloze 50-plussers?
Hollandse Zaken: Oud, werkloos en afgeschreven
Bekijk de website van ZEMBLA