Het ontbreekt ons steeds meer aan tijd voor echt belangrijke zaken. Daardoor raken we vermoeid, gestrest en teleurgesteld. Joke Hermsen houdt daarom een pleidooi voor voldoende rust en een langzame toekomst.

In NTR Academie vertellen Nederlands(talig)e wetenschappers, schrijvers, visionairs en andere bevlogen sprekers over onderwerpen die bepalend zijn voor de tijd waarin wij leven.

Ander perspectief
In deze tijd van druk, druk, druk kiest de schrijfster en filosofe Joke Hermsen voor een ander perspectief. Het lijkt erop dat we geen tijd meer hebben en we hebben het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat, met als gevolg: stress en vermoeidheid.

Langzame toekomst
Om die stress te verminderen, moeten we naar een andere beleving van tijd en meer rust nemen. Rust is een voorwaarde voor helder denken en creativiteit. Joke houdt onder het motto 'Stil de tijd' daarom een pleidooi voor een 25-urige werkweek en een langzame toekomst.Rust en stilte

Ook van de monniken kunnen we veel leren over de kracht van rust en stilte. In 2011 ging RKK-presentator Leo Fijen op bezoek bij de trappisten. Broeder Malachias doorbreekt voor één keer de stilte en onthult iets van het verborgen leven met God en de liefde voor zijn schepping.Groei
Volgens de abt drukt het monnikenbestaan iets uit van het wezen van elk mensenhart: 'In ieder mens leven diepe zingevingsvragen. Is dat een vage illusie of een serieuze roep om God? Laat deze vragen niet verstommen, want dan wordt je als mens kleiner dan je bent bedoeld. Een mens is bedoeld om te groeien en als beeld van God op te lichten.'

Meer inspiratiebronnen rond rust, stilte en tijdsbeleving: