Naar aanleiding van de viering van ‘200 jaar Koninkrijk’ presenteert Ernst Daniël Smid op Nederland 2 vier nieuwe afleveringen van ‘God in de Lage Landen’. Dit keer met kleurrijke verhalen over onze vorsten en vorstinnen en hun tegenspelers.

lage landen1Conflicten
Het Koninkrijk der Nederlanden begint in een periode waarin de meeste vorsten juist hun macht zien afbrokkelen. Er zijn conflicten tussen het staatshoofd, de macht van het volk en de invloed van de kerk. Wat stelt het drievoudige snoer met God, Nederland en Oranje eigenlijk voor in 200 jaar Koninkrijk?

Alleenheerser
Ernst Daniël Smid begint zijn zoektocht in Scheveningen met de landing van de verbannen prins Willem Frederik. Op zijn bekende kleurrijke manier schetst hij hoe graag de prins als koning Willem I alleenheerser wil zijn en zo ook aan het hoofd wil staan van dé kerk van Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk.

Afscheiding
In Ulrum ontdekt Ernst hoe ds. Hendrick de Cock zich hier fel tegen verzet, wat het begin van De Afscheiding en het einde van de eenheidskerk wordt. En als België ook bij het rijk van Willem hoort, krijgt Willem het aan de stok met de bisschop van Gent. Dat is het begin van de Belgische Opstand en een andere afscheiding: die van België. Een enorme domper voor Willem I. En ook zonder België moeten God, Nederland en Oranje nog erg aan elkaar wennen!

God in de Lage Landen, vanaf zaterdag 14 juni om 20.25 uur bij de EO op Nederland 2.