Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt de voorstellen van de publieke omroepen over. Hij pleit voor meer innovatieve en onderscheidende programmering.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) steunt de visie van staatssecretaris Dekker om het publiek beter te betrekken bij programma’s. De NPO zal ook meer mogelijkheden bieden voor talentontwikkeling en vernieuwing.

NPO behang 05-1413191411

Meer kansen voor makers
Omroepen blijven belangrijke partijen bij de totstandkoming van programma’s, maar het omroepbestel wordt toegankelijker voor externen zoals makers. Zij kunnen producties creëren en direct leveren aan de NPO. Er zal hierbij meer focus zijn voor groepen zoals jongeren.

Overal zijn
De NPO zal op alle platforms aanwezig zijn waar het publiek is: radio, televisie, online en grote evenementen. De ontwikkeling van apps en aanwezigheid op social media is doorlopend. Makers zullen constant in dialoog zijn met het publiek en conclusies uit publieksonderzoeken spelen een belangrijke rol in nieuwe programmavoorstellen.


Volledige reactie van NPO en de omroepen