In de documentaire Een goede plek voor Dex volgt filmmaakster Nan Rosens de ouders van de meervoudig gehandicapte Dexter Budding, die al jarenlang hun zoon thuis verzorgen.

Geen toekomst
De ouders van Dex, Mark en Josette, haalde hun zoon uit de zorginstelling. Dex is autistisch, zwaar verstandelijk beperkt en vertoon moeilijk verstaanbaar gedrag en werd in de zorginstelling onhandelbaar en ongelukkig. Maar de zorg voor Dex begint zijn tol te eisen, hij wordt steeds groter en sterker en er is geen toekomstperspectief waar Mark en Josette zich aan vast kunnen houden. Daarom luiden Mark en Josette de noodklok. Hun laatste reserves willen ze gebruiken om voor Dex en kinderen zoals hij, een nieuw thuis te maken, dat hen de juiste zorg en een toekomst biedt. 

Een goede plek voor Dex
De documentaire laat zien hoe slopend en complex de zorg voor kinderen zoals Dexter is en volgt Josette en Mark in hun strijd voor goede zorg voor deze groep kinderen.

2doc: Een goede plek voor Dex, maandag 12 mei, 20.55 uur, NCRV, Nederland 2 

Meer informatie op NCRV.nl