De wachtkamer youri still carousel missed 1435069006

Op een kruispunt in hun leven overpeinzen de mensen in De Wachtkamer hun opties en dilemma's, vanaf woensdag bij de IKON op NPO 2.

Een wachtkamer is een soort tussenruimte, de drempel naar de rest van het leven, waar een belangrijke beslissing wordt overwogen. Wel of geen kind adopteren? Wel of niet een nier afstaan? Wel of geen hoorimplantaat?

Hoe is het nu met de overdenkers van vorig seizoen?
Eerst keren we terug naar de personen uit het eerste seizoen. Hoe is het besluit dat ze namen uitgevallen? Hoe gaat het nu met Joyce, die koos voor een maagoperatie om haar obesitas tegen te gaan? En met Klarine, de ongeneeslijk zieke moeder, of met Cengiz, die zijn comateuze vrouw verzorgde?

Dwangneurose
De ouders van Youri staan voor een pijnlijke beslissing omtrent hun achttienjarige zoon. Hij lijdt aan een ernstige dwangneurose. Moeten ze erkennen dat ze niet voor hem kunnen zorgen, of moeten ze hem thuis houden?

Wikken en wegen
Ook horen we het dilemma van Annette rond de rompslomp van het PGB en mantelzorg. Wim kaartte misstanden aan waarna hij werd ontslagen. Hij peinst om door te vechten voor eerherstel, of het er maar bij te laten. Chantal piekert over de keuze tussen uiten van haar Joodse geloof en het uit de weg gaan van confrontaties.

De Wachtkamer, woensdag 24 juni, 23.00 uur, IKON, NPO 2


Alles van De Wachtkamer op npo.nl