Zembla burenruzie stadsbeeld  2  carousel missed 1443602929

Om probleemwijken leefbaarder te maken worden van potentiële huurders persoonsgegevens opgevraagd bij de politie. Woensdag blijkt in Zembla op NPO 2 dat dit in strijd is met de wet.

Door persoonsgegevens op te vragen wordt er inbreuk gepleegd op de privacy van de aspirant huurders. Dat mag alleen als er wettelijke basis voor is met duidelijke criteria welke gegevens opgevraagd mogen worden. Het blijkt dat onder andere Rotterdam, Den Bosch en Culemborg op deze manier huurders hebben geweigerd.

Verdachtmakingen
Het probleem met de politiegegevens, is dat het verdachtmakingen betreft, en geen bewezen misdaden. Wethouder Eerdmans van de gemeente Rotterdam zegt dat er sinds 2009 gescreend wordt en er 44 woningzoekenden uit bepaalde wijken zijn geweerd om woningoverlast te verminderen.

De gemeente voelt zich machteloos
Het screenen tast het recht op vrijheid van vesting en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan. Het is een zware maatregel tegen een ernstig probleem. Een op de drie Nederlanders heeft last van de buren en burgemeesters vinden dat ze te weinig wettelijke middelen hebben om dit tegen te gaan. Als het dan uit de hand loopt, kun je altijd nog naar de Rijdende Rechter.

Zembla, woensdag 30 september, 20.25 uur, VARA, NPO 2


Ga naar de site van Zembla voor meer informatie
Kijk alles van Zembla op npo.nl