Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Een consortium van zes Nederlandse- en een Duits bedrijf, samenwerkend in de Industriële Tunnelbouw Methode (ITM), werkt op dit moment in alle stilte aan een nieuw tunnelplan voor de aanleg van de Betuwelijn. Uit de bijna afgeronde haalbaarheidsstudie blijkt dat twee derde van de Betuwelijn in een tunnel kan worden aangelegd. ITM komt tot de conclusie dat een tunnel volgens de ITM-methode niet alleen technisch mogelijk is maar dat die methode ook sneller en goedkoper kan worden gerealiseerd dan bovengrondse aanleg. Het ITM-consortium heeft 750.000 gulden subsidie ontvangen van het ministerie van Economische zaken voor deze studie.nl