Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Wie in Nederland een arts bezoekt, gaat er zonder meer vanuit dat die arts ook officieel als zodanig staat geregistreerd. Maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn. En dat kan vergaande, bizarre gevolgen hebben, waardoor een arts die in de fout gaat, geen verantwoording hoeft af te leggen. Luistert u naar Argos. ** Buiten Argos in dit uur: Djoeke Veeninga in gesprek met kamerlid Adri Duivesteijn van het PvdA over de militaire missie in Irak.nl