Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
In Argos een debat over medische missers in ziekenhuizen. Vaak worden die medische calamiteiten niet gemeld aan de inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij de Eerste Kamer ligt de nieuwe Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Daarin wordt geregeld dat ziekenhuizen en andere zorginstellingen calamiteiten moeten melden aan de inspectie. De Tweede Kamer heeft er zelfs aan toegevoegd, via een amendement van de PvdA, dat ook klachtencommissies van ziekenhuizen gevallen moeten melden. Maar de Eerste kamer ligt dwars.nl