Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
De nieuwe ‘Vreemdelingenwet 2000’ betreft niet alleen asielzoekers maar alle in Nederland verblijvende vreemdelingen. Ook degenen die hier al lang legaal wonen. Juist voor deze groep kan de wet ingrijpende gevolgen hebben, zoals het in deze uitzending schrijnende voorbeeld van verboden gezinshereniging. nl