Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
In het proces tegen Slobodan Miloševic voor het Joegoslavië-tribunaal is het eerste deel, over Kosovo, voorbij. Door de aanklagers zijn 124 getuigen opgeroepen en 300 documenten, video’s, en foto’s overlegd aan de rechtbank.Tijd om een tussenbalans op te maken. Dat Miloševic een sluw politicus is en dat er in de tijd dat hij aan de macht was oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden staat buiten kijf. Maar hoe overtuigend is de bewijsvoering dat Milosevic hiervoor verantwoordelijk is? Is het proces een poging om met juridische middelen de schuldigen te bestraffen of is het een politiek proces om achteraf het NAVO-ingrijpen in Kosovo te rechtvaardigen? Wat zouden de internationale gevolgen zijn mocht Miloševic vrijgesproken worden? In Argos een debat over deze vragen met: Paul de Waart, emeritus hoogleraar volkenrecht aan de VU, jurist en Tribunaal-watcher Göran Sluiter en journalist Germinal Chivikov.nl