Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
De Publiek Private Samenwerking (PPS) bij het omvangrijke natuur en woningbouwproject Blauwe Stad in de provincie Groningen is sinds 1 januari beëindigd. Van het oorspronkelijke plan om 1500 luxe woningen te bouwen is weinig over. Slechts 10 procent van het project is gerealiseerd, vanwege tegenvallende verkoop van kavels. De provincie is inmiddels zo’n 135 miljoen euro kwijt aan het project, de bouwbedrijven houden hun boekhouding gesloten, en de verhoudingen tussen projectontwikkelaars en de provincie zijn danig verziekt. Maar zijn de partijen ook daadwerkelijk van elkaar af? Of komen er nog lijken uit de kast? Wat waren de precieze afspraken? En waarom waren die voor een groot deel vertrouwelijk? Wie misleidde wie? Argos over onduidelijke contracten, goedgelovige ambtenaren en falende bestuurders. Met interviews met: - bewoner Blauwestad sinds juni 2009; - hoogleraar vastgoed Ed Nozeman van de Rijksuniversiteit Groningen; - voormalig commissaris der Koningin Hans Alders; - bouwondernemer Henk Koop, die zegt dat wat hem betreft de concerngarantie niet aan de orde was; - D66-Statenlid Piet de Vey Mestdagh, die zegt dat het erop lijkt dat de gedeputeerden de Statenleden hebben misleid; - econoom Arnold Heertje, die het Koop-jaarverslag 2008 heeft bestudeerd, die zegt dat het bedrijf genoeg vermogen had om de concerngarantie te betalen (telefonisch). Presentatie: Max van Weezelnl