Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Krijgt iedere asielzoeker in Nederland gelijke kansen? In Argos vertellen contactambtenaren van het ministerie van Justitie, die de asielzoekers horen over hun vluchtmotieven, dat er grote willekeur bestaat. Oorzaak: de gebrekkige kwaliteit van het werk van de contactambtenaren. In de nieuwe Nederlandse asielprocedure - snel en sober - is de rol van de contactambtenaar nog crucialer geworden. In Argos de consequenties voor de praktijk van het Nederlandse asielbeleid. nl