Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Honderdduizenden Nederlanders slikken anti-depressiva. Wereldwijd is dat de grootste medicijnenmarkt van de farmaceutische industrie. In Nederland alleen al bestaan er ruim twintig van zulke middelen. Net als andere medicijnen kunnen ook anti-depressiva bijwerkingen hebben. De autoriteit die beoordeelt of een geneesmiddel veilig gebruikt kan worden is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het CBG. Maar is dat College alert genoeg? Hoeveel slachtoffers moet een medicijn maken voordat er ingegrepen wordt? Hoe kan het dat Dutilin (Nefasodon), een middel dat ernstige bijwerkingen heeft, nog steeds wordt voorgeschreven terwijl er veilige alternatieven zijn? Argos met een onderzoek naar de overheidscontrole op de farmaceutische industrie. In Argos ook: De oorlog tegen Irak. Nu Saddam Hussein accoord gaat met VN-wapeninspecties, is het begin van die oorlog even uitgesteld. Maar de voorbereidingen gaan door. En de spanning in de regio stijgt ten top. Argos onderzoekt de vergaande plannen om juist aan dit kruitvat Nederlandse wapens te leveren.nl