Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Het "sociale tekort" was één van de centrale thema's in de verkiezingscampagne van de afgelopen weken. Argos plaatste een microfoon in de spreekkamer van de Sociale Dienst en registreerde gesprekken tussen contactambtenaar en cliënt. Daar toont de verzorgingsstaat haar ware gezicht. Daar moeten complexe levens van mensen geperst worden in de ingewikkelde regels van het sociale stelsel. Gerard Oude Engberink, onderzoeker van de Sociale Dienst in Rotterdam, en Saskia Noorman-Den Uyl, Tweede Kamerlid voor de PvdA, luisteren mee en geven commentaar.nl