Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
Per 1 januari 1998 gaat de nieuwe Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) in. De sociale werkplaatsen zijn sinds 1989 gedwongen om steeds commerciëler te werken. Daardoor zijn er de afgelopen jaren steeds meer zwaardere gehandicapten bij de werkplaatsen ontslagen. De nieuwe wet verplicht de sociale werkplaatsen deze mensen toch weer een plaats te geven. Maar tegelijkertijd moeten de werkplaatsen ook commercieel blijven werken. Omdat ze daardoor in financiële problemen dreigen te komen, proberen de werkplaatsen met allerlei trucs onder de eisen van de nieuwe wet uit te komen. Bijvoorbeeld door uitzendkrachten in dienst te nemen.nl