Alles
Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws, of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Met dat motto maakt de redactie van Argos al meer dan 20 jaar onderzoeksjournalistieke radio-uitzendingen.nl
In Argos, naar aanleiding van de aanslagen in New York en Washington, een debat over terrorisme. Wat is terrorisme en hoe bestrijd je het? Met Berto Jongman, onderzoeker bij PIOOM, een onderzoeksproject naar de oorzaken van conflicten, Mr. M.A. Gonzalves, vanaf 1974 - ‟s lands eerste "landelijk terreur-officier" en met Ties Prakken, hoogleraar strafrecht aan de universiteit van Maastricht en advocaat.nl